De Meerwaarde vacatures

Ondersteuningscoördinator

Ingangsdatum: 1 augustus 2024
Aantal uur: 0,6 - 0,8 fte
Bevoegdheid: relevante Hbo-opleiding
Schaal: 11 indicatief
Reageren uiterlijk voor: 17 juni 2024*

Ondersteuningscoördinator

Heb je zin om met ons de schouders te zetten onder onderwijsvernieuwingen en vanuit de visie van inclusiever onderwijs de onderwijscontext te versterken, zowel de basisondersteuning in het team als bij inzet van extra ondersteuning? Dan is deze vacature voor jou een kans! De Meerwaarde staat voor goed onderwijs, wat bijdraagt aan het welbevinden van leerlingen en een goede samenwerking met ouders / verzorgers en andere betrokkenen.

Als ondersteuningscoördinator heb je een belangrijke brug- en spilfunctie om de leerling met het onderwijskernteam te laten groeien in zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces. Je hebt kennis en ervaring om domein- en team overstijgend te werken op het snijvlak onderwijs en (jeugd)zorg.  

Als ondersteuningscoördinator ben je onderdeel van het Expertise en Begeleidingscentrum (EBC) van De Meerwaarde, een enthousiast en gemotiveerd team.

De visie van De Meerwaarde is ‘Samen talent ontwikkelen: verbindend, levensecht en toekomstgericht!’. De missie van De Meerwaarde is ‘Geloof in elk talent!’. In lijn hiermee is een drietal strategische doelen geformuleerd:

 • Leerlingen ontdekken hun talenten, ontwikkelen hun talenten en zetten deze optimaal in;
 • Leerlingen groeien uit tot gewilde vakmensen;
 • Leerlingen ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen en actieve burgers.

De kern van leren en ontwikkelen op De Meerwaarde zien we als volgt:

Leerlingen ervaren de school als een inspirerende plek, waar zij leren voor het leven, levensecht leren en leren wat interessant en zinvol is. Ouders/verzorgers ervaren dat De Meerwaarde hen op professionele wijze betrekt rondom de ontwikkeling van hun kind. Medewerkers ervaren De Meerwaarde als een goede en uitdagende werk- en leeromgeving. Er is professionele trots onder de medewerkers. Collegiale consultatie, intervisie en feedback worden gezien als vanzelfsprekende instrumenten om met elkaar verder te groeien in professionaliteit en ontwikkeling. Werkprocessen zijn duidelijk ingericht: we maken duidelijke keuzes, gebaseerd op heldere adviezen en duidelijke (management)informatie. Medewerkers worden breder betrokken bij de onderwijsontwikkeling.

Alle medewerkers binnen De Meerwaarde hebben een belangrijke rol in het realiseren van deze doelen en handelen conform het pedagogisch kader van de school. Kenmerkend voor een medewerker van De Meerwaarde is dat deze, naast het werken vanuit een christelijke overtuiging, eigen leiderschap toont en verantwoordelijkheid neemt om zich samen en in verbinding tot de ander verder te ontwikkelen.

Dit ga je doen

 • Je stuurt samen met de afdelingsleider en collega's op onze ontwikkelingen t.a.v. ondersteuning en inclusief onderwijs. De thema’s zijn o.a. versterking van de pedagogisch-didactische basisondersteuning in de klas, vergroten van vaardigheden in de omgang met bepaalde problematiek, communicatie met ouders, preventie en het werken volgens interne richtlijnen en procedures.
 • Onder jouw begeleiding blijven teams gefocust om de onderwijscontext zo passend mogelijk te maken voor onze leerlingen en klassen.
 • Je werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs, waarbij je put uit jeugdhulp-ervaringen om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
 • Je coacht, ondersteunt en adviseert onderwijskernteams;
 • Je adviseert, werkt samen met de afdelingsleider(s), orthopedagoog, teamcoördinatoren en mentorcoaches aan de pedagogische basis van het onderwijskernteam en versterkt daarin het professioneel handelen;
 • Je verzorgt trainingen die bijdragen aan het versterken van de onderwijscontext en het professioneel handelen;
 • Je ondersteunt onderwijskernteams in casuïstiek, waarbij jij in complexe situaties ervoor zorgt dat de lijnen bij elkaar worden gehouden;
 • Je coördineert en wijst onderwijskernteams en ouders de weg voor de inzet van (interne en/of externe) ondersteuning van leerlingen/klassen met extra ondersteuningsbehoeften;
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen binnen en buiten de school en je stemt af met externen;
 • Je zorg ervoor dat externen kunnen bijdragen aan het onderwijs en welbevinden van onze leerlingen/klassen etc.;
 • Je bent onderdeel van het IZO (intern zorgoverleg) en sluiswachtersoverleg waar meerdere EBC-collega’s (expertise) aansluiten; 
 • Je onderhoudt contact met onze partners (ouders/externe partijen) t.b.v. onze ontwikkelingen;
 • Je bent inzetbaar op zowel leerling-, klas-, docent/team- en schoolniveau;
 • Samen met het team draag je zorg voor bepaalde portefeuilles. Hierbij kun je denken aan trainingen, thuiszitters, brugfunctie tussen onderwijs en (jeugd)zorg. 

Wat breng je mee?

 • Afgeronde relevante Hbo-opleiding;
 • Kennis van onderwijs en jeugdhulpverlening;
 • Relevante werkervaring in jeugdhulpverlening;
 • Ervaring in het onderwijs is een pré;
 • Ervaring met contextueel werken / methodisch handelen;
 • Bij voorkeur SKJ-registreert.
 • Je hebt een duidelijke visie op de rol van ondersteuning binnen het onderwijs;
 • Je hebt kennis van inclusief onderwijs, onderwijsontwikkelingen en bent pedagogisch sterk;
 • Je hebt ervaring met onderwijskundige en ondersteuningsgerelateerde vernieuwingsprocessen;
 • Je bent betrokken, een inspirerende verbinder en toegankelijk;
 • Je bent communicatief tactvol, overtuigend, duidelijk én invoelend en kunt relativeren.
 • Je beschikt over een analytisch vermogen en bent proactief en flexibel.

Het team EBC

Het team EBC is een enthousiast team dat hoog gemotiveerd is voor de schoolontwikkelingen.  In het team werken meerdere ondersteuningscoördinatoren, decanen en onderwijsadviseurs met wie je kunt sparren en afstemmen.

Goed om te weten

Een salaris van maximaal € 5.862,- (schaal 11 indicatief) op basis van gemiddeld 40 uur per week en afhankelijk van de ervaring die je meebrengt. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kanidaten voor.

 • Reageren vóór maandag 17 juni 2024; 
 • Gesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni 2024; 
 • Startdatum functie: 1 augustus 2024. 

Meer weten? Solliciteren? Als je vragen over de vacature hebt, kun je contact opnemen met Japke-Nynke de Haas, teamleider Expertise en Begeleidingscentrum (EBC), telefoonnummer 06 30 94 17 37 en mail j.haas@demeerwaarde.nl. Voor inhoudelijke vragen over deze functie is het aan te bevelen om vooraf contact te hebben met de orthopedagoog Renske Vlasblom, r.vlasblom@demeerwaarde.nl

Wij nodigen je uit om online te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen.
* Deze vacature blijft van kracht tot er een benoeming heeft plaats gevonden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.