MEERweten - week 26 - 2022

27-06-2022

WEEK 26 ‚óŹ 28 juni t/m 4 juli 2022

DAGOPENING

Vakantiemodus: aan!  
     
  Wat gaat de tijd hard. Afgelopen jaar mochten we weer (bijna) het hele jaar naar school. De kerstvakantie duurde een week langer, maar verder zijn we op school geweest.

De kerstvakantie lijkt trouwens maar net geleden, vind je ook niet? En nu is het alweer bijna zomervakantie. Nog 1 ‘normale lesweek’ en dan is het alweer zo ver. Bij ons op school hoor je elke dag iets over God, vanuit de Bijbel. Het zou zo kunnen zijn, wanneer de school dicht is in de vakantie, je de Bijbel ook dicht laat voor 6 weken. Toch blijft God in die weken betrokken bij jou. Hij belooft dat Hij altijd met ons mee zal gaan, waar we ook zijn. Daar hoor je deze week meer over.

 
 

MAANDAG 27 JUNI

Hij gaat mee

Psalm 121:5-8

DINSDAG 28 JUNI

Rust een beetje uit

Marcus 6: 30-32

WOENSDAG 29 JUNI

Geniet!

Prediker 9:7-9

DONDERDAG 30 JUNI

Rust vinden

Matteüs 11:28-30

VRIJDAG 1 JULI

Ik wens jou

Trinity: Ik wens jou

 

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

Geboorte  
     
  Op 14 juni is Thobin Dorèn de Jong geboren. Hij is de zoon van mevrouw Israël (3GT) meneer De Jong.

We feliciteren hen en wensen hen een mooie toekomst met elkaar!

 
 

AFSCHEID MENEER KLAMER  
     
  In de laatste schoolweek gaan wij afscheid nemen van meneer Klamer. Hij heeft een mooie baan elders geaccepteerd.

Wij gaan zijn inzet missen als teamlid, docent Nask en vraagbaak voor ICT, ELO en LOB zaken.

Wij wensen hem een fijne tijd toe en Gods zegen voor de toekomst.

 
 

AFSCHEID MENEER FEIKENS  
     
  In de laatste schoolweek gaan we afscheid nemen van meneer Feikens. Hij heeft een baan elders gevonden.

We hopen dat hij met veel plezier en enthousiasme zijn loopbaan verder kan ontwikkelen en wensen hem Gods zegen voor de toekomst.

 
 

Inleveren boeken van de 1e, 2e en 3e jaars  
     
  De inname van de boeken is dit jaar in de nieuwe huiskamer. Om te zorgen dat de boeken correct ingenomen kunnen worden, is het volgende plan bedacht:

Er wordt in de huiskamer achter de hoofdingang van het gebouw van De Meerwaarde een loket gemaakt waar de boeken afgegeven kunnen worden.

 1. Via de voorkant van de school ga je naar de hoofdingang
 2. Hier bevindt na binnenkomst rechtdoor de huiskamer met het innameloket
  - Bij het loket leg je je boeken op één van de tafels neer met bovenop je innamelijst/bon
  - Heb je nog een boek van het Leesplein, dan geef je deze af bij het Leesplein
 3. Als je klaar bent, verlaat je het terrein van school ook weer via de hoofdingang van de school
 4. Let op: de achteringang van school is gesloten vanwege werkzaamheden, er kan hier niemand langs

Je hebt een brief ontvangen die de benodigde informatie bevat over het inleveren van de boeken. Deze informatie moet goed gelezen worden!

 • Het inleveren van de boeken verloopt volgens een rooster. De boeken worden per klas ingenomen. Inleveren voor of na de genoemde tijdstippen is niet mogelijk.
 • Het maakt niet uit wie, vader, moeder, broer, opa, oma of buurman, de boeken inlevert, als ze maar worden ingeleverd!
 • De officiële inleverlijst is te vinden op je eigen online portaal; te vinden op mijnleermiddelen.nl of bereikbaar via de ELO-> vakken-> Leermiddelenportaal
 • Op de stapel boeken moet de innamelijst bovenop liggen. Zodat men weet van wie de boeken zijn die ingeleverd worden.
 • Alle boeken moeten onbeschreven worden ingeleverd. Kaftpapier, losse aantekeningen, notitieblaadjes etc. moeten thuis verwijderd worden.
 • Als boeken onherstelbaar beschadigd zijn of niet ingeleverd worden, wordt er een rekening verstuurd. Schade die in de eerste weken van het schooljaar gemeld zijn bij de leverancier via het online portaal, worden niet in rekening gebracht.

Inleverrooster donderdag 30 juni 2022

1b1

09:00

1gt1

09:30

1k1

10:05

2b1

10:40

2gt1

11:05

1b2

09:05

1gt2

09:35

1k2

10:10

2b2

10:45

2gt2

11:10

1b3

09:10

1gt3

09:40

1k3

10:15

2b3

10:50

2gt3

11:15

1b4

09:15

1gt4

09:45

1k4

10:20

2b4

10:55

2gt4

11:20

1b5

09:20

1gt5

09:50

1k5

10:25

2btr1

11:00

2gt5

11:25

1b6

09:25

1gt6

09:55

1k6

10:30

   

2gtx

11:30

   

1gt7

10:00

1k7

10:35

       
                   

2k1

11:35

2ktr1

12:10

3bkt3a

12:45

3gt3

13:50

3kz1

14:10

2k2

11:40

2ktr2

12:15

3bkt3b

12:50

3gt4

13:55

3kz2

14:15

2k3

11:45

3bkg1

12:20

pauze

13:00

3gt5

14:00

3kz3

14:20

2k4

11:50

3bkg2

12:25

3eo1

13:30

3gtx

14:05

3kz4

14:25

2k5

11:55

3bkt1a

12:30

3eo2

13:35

 

 

3bz1

14:30

2k6

12:00

3bkt1b

12:35

3gt1

13:40

 

 

3bz2

14:35

2k7

12:05

3bkt2a

12:40

3gt2

13:45

 

 

   
 
 

KENNISMAKINGSMIDDAG  
     
  In verband met de boerenmanifestatie zijn de kennismakingsmiddag- en avonden van vorige week verplaatst naar aanstaande woensdag 29 en donderdag 30 juni.

Op woensdag 29 juni zijn alle onderbouwleerlingen klas 1 en 2 vmbo na les 4 uit. We ontvangen dan alle nieuwe eerste klassen voor een kennismakingsmiddag.

 
 

DIPLOMERINGEN  
     
  Volgende week staan de diplomeringen gepland.

De leerlingen hebben ondertussen een officiële uitnodiging en een brief met specifieke informatie ontvangen.

Wij wensen jullie een feestelijke bijeenkomst toe!

Maandag 4 juli 14.00 - 17.00 uur   Maandag 4 juli 17.00 - 20.00 uur
Economie   GT
Dinsdag 5 juli 14.30 - 17.30 uur   Dinsdag 5 juli 19.00 - 22.00 uur
Z&W   Groen
Woensdag 6 juli 16.00 - 18.45 uur   Woensdag 6 juli 19.00 - 21.30 uur
PRO   Techniek
 
 
 
 

NIEUWS - VAN HET MBO

TECHNIEKEVENT  
     
  Ben jij een maker in de techniek?

Bezoek het Techniekevent op zaterdag 24 september van 10.00 tot 15.00 uur!

De Barneveldse Techniek Opleiding, Johannes Fontanus College, Van Lodenstein College Barneveld en De Meerwaarde vormen samen het platform ‘Makers in de techniek’.

Met deze samenwerking willen wij leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een actueel en toekomstgericht beeld geven van de techniek. Het uitgangspunt van deze samenwerking is het promoten en bevorderen van techniek in Barneveld.

Onderdeel van deze samenwerking is het jaarlijkse Techniekevent ‘Makers in de Techniek’. De eerste editie van dit event vindt plaats op

zaterdag 24 september 2022 van 10.00-15.00 uur.

Alle deelnemende scholen zijn op zaterdag 24 september 2022, net als de techniekbedrijven, ook geopend. Het Techniekevent is voor kinderen vanaf 10 jaar.

Meer informatie over het platform en het Techniekevent kun je vinden op: www.makersindetechniek.nl
Op de website kun je je ook gelijk inschrijven als geïnteresseerde bezoeker van dit event.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN HET EXAMENBUREAU

Uitslag tijdvak 2  
     
  Vrijdag is de uitslagdag van tijdvak 2.
Leerlingen die gespreid examen hebben gedaan of die een herexamen hebben gedaan, worden vanaf 14.00 uur gebeld over de uitslag.
 
 

 

 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

Escape naar de Vrijheid  
     
  Vrijdag 24 juni zijn alle leerlingen Maatschappijkunde van klas 3 ZW naar de Escapetruck geweest die bij het gemeentehuis stond. Eerst hadden we een ontmoeting met de mensen van Spectrum in de bibliotheek van Barneveld. Daar ging het gesprek over wat vrijheid binnen de democratie is.

Wat is voor jouw vrijheid? Wanneer ervaar je geen vrijheid? Wat doe je als je geen vrijheid ervaart? Hoe zou je het vinden als algoritmen voor jou gaan bepalen wat goed voor je is? Geen keuzes meer hoeven maken en toch altijd het beste kiezen... met behulp van een filmpje kwamen we nu in 2086 uit. Daar wordt jaarlijks de Dag van de Vrijheid gevierd. Lukt het om het systeem te kraken, de code te vinden en de weg naar de échte vrijheid weer in te slaan? Dit probeerden onze leerlingen door in de Escapetruck van alles op te lossen of met Escapekisten aan de slag te gaan.

Een leuke, geslaagde alternatieve les!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl