Talenttijd

Leerlingen krijgen op diverse manieren gelegenheid hun Talenten te ontwikkelen. Door middel van dagelijkse en specifieke begeleiding, worden leerlingen gemotiveerd om hun mogelijkheden te zoeken en te benutten.

Talenttijd

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 - met uitzondering van leerjaar 2 van de Techniekroute - krijgen iedere week 1 lesblok Talenttijd. In dit lesblok krijgen leerlingen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen en uit te blinken. Leerlingen mogen doen waar zij goed in zijn, en daarin nog beter worden. Leerlingen gaan tijdens Talenttijd bezig met Natuur, Techniek, sport, Zorg en Welzijn, etc.